Category Archives: ტესტები

საქართველოს რეგიონები და სპეციალიზაციის დარგები

საქართველოს           რეგიონები
            მრეწველობის დარგები
სოფლის მეურნეობის დარგები და კულტურები
აფხაზეთი
თამბაქო, ჩაი, ციტრუსი
სამეგრელო-ზემო-სვანეთი
ენერგეტიკა
სიმინდი, ციტრუსი, ჩაი, თხილი, კარტოფილი, მესაქონლეობა
გურია
კვების: ჩაის და ციტრუსის გადამამუშავებელი
სიმინდი, თხილი, ჩაი, ციტრუსი
რაჭა
ხე-ტყის
მარცვლეული (სიმინდი), მევენახეობა, მესაქოლეობა
აჭარა
მანქანათმშენებლობა:გემთმშენებელი
კვების: ჩაის გადამამუშავებელი
ჩაი, ციტრუსი, თხილი, მესაქოლეობა
იმერეთი
შავი მეტალურგია:ზესტაფონის ფეროშენადნობი ქარხანა
სამთო-მოპოვებითი : ჭიათურა და ტყიბული
მანქანათმშენებლობა: ქუთაისის საავტომობილო ქარხანა
მევენახეობა, მსხვილფეხა საქონლის მოშენება, მარცვლეული (სიმინდი),
შიდა ქართლი
კვება:აგარის შაქრის ქარხანა
საშენ მასალათა: კასპის ცემენტის ქარხანა
მეხილეობა, შაქრის ჭარხალი
ქვემო ქართლი
ენერგეტიკა – ხრამჰესი, თბილსრესი
შავი მეტალურგია – რუსთავი
ქიმიური  – რუსთავი აზოტის ქარხანა
ფერადი მეტალურგია – მადნეული
ბოსტნეული,ხორბალი, კარტოფილი,  მეცხვარეობა
მცხეთა-მთიანეთი
ენერგეტიკაჟინვალის, სიონის წყალსაცავი
მებოსტნეობა, მეცხოველეობა
სამცხე ჯავახეთი
კვების: მინერალური წყლების ჩამოსხმა – ბორჯომი
ქერი, კარტოფილი, მეცხვარეობა
კახეთი
კვების: ღვინის, საკონსერვო
მევენახეობა, მეცხვარეობა, მარცვლეული (ხორბალი)
თბილისი
მანქანათმშენებლობის დარგები – ელმავალმშენებლობა, საავიაციო, ჩარხმშენებელი
ქიმიური და ფარმაცევტული კვების – უალკოჰოლო სასმელის, ლუდის, რძის პროდუქტის, ხორც პროდუქტების და სხვა

http://codna-magnolia.blogspot.com/2012/11/blog-post_3378.html

2011 წლის საცდელი საატესტატო ტესტები

რამდენი   სუვერენულის   ახელმწიფო   მდებარეობს  კავკასიის   ტერიტორიაზე?
4
7
11
14
სად მდებარეობს   გეოგრაფიული   ობიექტი, რომლის    კოორდინატებია 65°30´ ჩ.გ. და 120°15´ ა.გ.?
ეკვატორის   ჩრდილოეთით და გრინვიჩის  მერიდიანის  დასავლეთით
ეკვატორის სამხრეთით და გრინვიჩის მერიდიანის დასავლეთით
ეკვატორის ჩრდილოეთით და გრინვიჩის მერიდიანის აღმოსავლეთით
ეკვატორის სამხრეთით და გრინვიჩის მერიდიანის აღმოსავლეთით

რომელია ჩრდილოეთ ყინულოვანი ოკეანის აუზის ზღვა?
კარის
არაბეთის
არაფურის
სარგასის

სად მდებარეობს გეოგრაფიული ობიექტი, რომლის კოორდინატებია 20° ს.გ. და 60° დ.გ.?

ეკვატორის ჩრდილოეთით და გრინვიჩის მერიდიანის დასავლეთით
ეკვატორის სამხრეთით და გრინვიჩის მერიდიანის დასავლეთით
ეკვატორის ჩრდილოეთით და გრინვიჩის მერიდიანის აღმოსავლეთით
ეკვატორის სამხრეთით და გრინვიჩის მერიდიანის აღმოსავლეთით

რა ეწოდება წყლის მოცულობას, რომელიც დროის გარკვეულ მონაკვეთში (წლის განმავლობაში) ხმელეთის ზედაპირიდან ჩამოედინება?
მდინარეული ქსელის სიხშირე
ზედაპირული ჩამონადენი
წყალშემკრები აუზი
წლიური ხარჯი

რომელი ტბა არ მდებარეობს ჩრდილოეთამერიკაში?
ზემო
ეირი
მიჩიგანი
ერი

რომელი მდინარეა კონტურულ რუკაზე კითხვის ნიშნით აღნიშნული?
ლიახვი
ჭოროხი
აჭარისწყალი
ცხენისწყალი

რომელ მხარეში მდებარეობს გოდერძის უღელტეხილი?
აჭარაში
გურიაში
კახეთში
იმერეთში

მეურნეობის რომელი დარგი გამოირჩევა საქართველოში დასაქმებულთა ყველაზე მაღალი ხვედრითი წილით?
სოფლისმეურნეობა
მანქანათმშენებლობა
კვებისმრეწველობა
საკურორტომეურნეობა

რომელი ქედი არ მდებარეობსაზიაში?
ატლასი
ტიან–შანი
ჰიმალაი
ალთაი

საქართველოს რომელი ისტორიულ–გეოგრაფიული პროვინცია გამოირჩევა ალექსანდროულის ჯიშისყურძნის წარმოებით?
ლეჩხუმი
კახეთი
ქართლი
რაჭა

რომელი მხარის ტერიტორიაზე ვრცელდება კოლხეთის დაბლობი?
იმერეთის
სამცხე–ჯავახეთის
კახეთის
მცხეთა–მთიანეთის

რომელ ქალაქშია ტემპერატურის წლიური ამპლიტუდა ყველაზე დაბალი?
A
B
C
D

რომელ ისტორიულ–გეოგრაფიულ პროვინციაში მდებარეობს შაორის წყალსაცავი?
სვანეთში
იმერეთში
რაჭაში
ლეჩხუმში

რომელ საბადოში მოიპოვება მარმარილო?
ლოპოტის
ძეგვის
ასკანის
კვაისას

რომელია C წერტილისგეოგრაფიულიკოორდინატები?
ჩ.გ. 5° დ.გ. 125°
ს.გ. 5° ა.გ. 125°
ჩ.გ. 4° დ.გ. 118°
ს.გ. 4° ა.გ. 118°

რა ეწოდება მდინარის სიგრძის შეფარდებას მისი აუზის ფართობთან?

მდინარეული ქსელის სიხშირე
მდინარის სისტემა
მდინარის კვების რეჟიმი
მდინარის წლიური ხარჯი

რომელი ქალაქია სურათზე გამოსახული?
კიევი
სანკტ–პეტერბურგი
მოსკოვი
მინსკი

რომელი ლათინური ასოთია აღნიშნული საქართველოს კონტურულ რუკაზე მწვერვალი აღეფსთა?
A
B
C
D

დემოგრაფიული პირამიდის მიხედვით, X ქვეყანაში რომელ ასაკობრივ ჯგუფში ჭარბობს მოსახლეობის რაოდენობა?
5-9
35-39
60-64
80-84

ყველაზე ცივი თვის საშუალო ტემპერატურა +2,1°C-ია, ხოლო ყველაზე თბილი თვის – +20,2°C. რას უდრის ამ ქალაქის ჰაერის ტემპერატურის წლიური ამპლიტუდა?
1,51°C
1,85°C
18,1°C
22,3°C

რომელ საბადოში მოიპოვება ნავთობი?
ლუხუმის
ასკანის
სუფსის
სალიეთის

ჩამოთვლილთაგან რომელი ქვეყანა მდებარეობს ლათინური ამერიკისრეგიონში?
მაროკო
კუბა
ფიჯი
სინგაპური

რომელ მხარეში მდებარეობს მწვერვალი შხარა?
რაჭა–ლეჩხუმსადაქვემოსვანეთში
სამცხე–ჯავახეთში
სამეგრელო–ზემოსვანეთში
მცხეთა–მთიანეთში

რომელ საბადოში არ მოიპოვება მარმარილო?
თეძმის
შროშის
ლოპოტის
სალიეთის

რა მიმართულებით მოძრაობთ, როცა თქვენი მარშრუტი იწყებ აქ. ახალქალაქში და მთავრდებ აქ. სოხუმში?
სამხრეთ–აღმოსავლეთით
ჩრდილო–აღმოსავლეთით
სამხრეთ–დასავლეთით
ჩრდილო–დასავლეთით

თუ   ქვეყანაში  შობადობის  კოეფიციენტი  უდრის 35 პრომილეს, ხოლოსიკვდილიანობის  კოეფიციენტი 20 პრომილეს, რა იქნება  ბუნებრივი მატების კოეფიციენტი?

15‰
–15‰
15%
–15%

რომელ ქვეყანაში ასურათზე გამოსახული ნაგებობა?

ესპანეთში
საფრანგეთში
გაერთიანებულს

რა არის მიგრაციის სალდო?
იმიგრანტებისა და  ემიგრანტების  სხვაობა
იმიგრანტებისა  და  ბუნებრივი  მატების  სხვაობა
ემიგრანტებისა  და სიკვდილიანობის    კოეფიციენტის  სხვაობა
შობადობისა  და სიკვდილიანობის  კოეფიციენტების  სხვაობა

რომელ  მხარეში  მდებარეობს  თუშეთის  ეროვნული  პარკი?
კახეთში
სამეგრელო–ზემო  სვანეთში
იმერეთში
მცხეთა–მთიანეთში

ჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის ქარის ნაირსახეობა?
პასატი
მუსონი
ცუნამი
ბრიზი

ჩამოთვლილთაგან რომელ საუკუნეებში იყო X ქვეყნის ტერიტორია ყველაზე უფროდიდი?

II-I
IX-X
XXI
XX

რა სტატუსი  აქვს  ლაგოდეხის  დაცულ    ტერიტორიას?
ბუნებისძეგლის
დაცულილანდშაფტის
ნაკრძალის
ეროვნულიპარკის

რომელ საბადოში მოიპოვება მურა ნახშირი?
ტყიბულის
ტყვარჩელის
ახალციხის
მირზაანი

საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე, უნიკალური ეკოსისტემების შესანარჩუნებლად შექმნილია დაცული ტერიტორიები, რომლებსაცსამეცნიერო, საგანმანათლებლო და რეკრეაციული მიზნით იყენებენ. რაეწოდება ესეთ   ტერიტორიას?
ეროვნული პარკი
აღკვეთილი
ბუნებისძეგლი
დაცული ლანდშაფტი

პოლონეთი
გერმანია
გაერთიანებულისამეფო
საფრანგეთი

რომელი გეოგრაფიული პროვინცია გამოირჩევა ცხვრის სულადობით?

გურია
იმერეთი
თუშეთი

ჩამოთვლილთაგანრომელ წელს იყო საქართველოში ბუნებრივი მატების კოეფიციენტი 8 პრომილეს ტოლი?
1990
1995
2000
2005

შავ იზღვის რომელ სანაპიროზე მდებარეობს  კავკასია?
სამხრეთ
აღმოსავლეთ
ჩრდილოეთ
დასავლეთ

ჩამოთვლილთაგან რომელია კვიპროსის დედაქალაქი?
კოპენჰაგენი
ამსტერდამი
ლისაბონი
ნიქოზია

რომელ კონტინენტზე  მდებარე გეოგრაფიულ  ობიექტს შეესაბამება 23°30´ ს.გ. და 140°15´ ა.გ. გეოგრაფიული კოორდინატები?
ანტარქტიდის
ჩრდილოეთამერიკის
აფრიკის
ავსტრალიის

ჩამოთვლილთაგან რომელი მდინარე მდებარეობს ავსტრალიაში?
კონგო
მისისიპი
მურეი
სირდარია

წყლის მოცულობის მიხედვით, რომელია საქართველოს უდიდესი ტბა?
ტაბაწყური
რიწა
ხოზაფინი
ბაზალეთი

ტესტები გეოგრაფიაში(მე-7-ე კლასი), ვარიანტი II

(ვარიანტი მეორე)
მოსწავლე-( სახელი,გვარი)
კლასი–

ინსტრუქცია
(თითოეულ კითხვაზე მოცემულია ოთხიპასუხი,მათგან მხოლოდ ერთია სწორი. ტესტში უნდა აირჩიო ერთი მათგანი და საკონტროლო ფურცელზე გადაიტანო სწორი პასუხის შესაბამისი ციფრი და ასო. თითოეული დავალება ფასდება 1 ქულით)

1. ტროპიკი ეწოდება:
ა. 66,5 გრადუსიან პარალელს
ბ. 23,8 გრადუსიან პარალელს
გ. მზის ზენიტური მდებარეობის საზღვარს
დ. ეკვატორის პერპენდიკულარულად გავლებულ წრეხაზს.

2. შეარჩიეთ ის განმარტება რომელიც სამართლიანია ეკვატორისთვის;
ა. იგი წარმოადგენს თარიღთა შეცვლის ხაზს,
ბ. მისი სიგრძე ნებისმიერი მერიდიანის სიგრძის ნახევრის ტოლია.
გ. ყველაზე გრძელი პარალელია
დ, არცერთი პასუხი არაა სწორი,

3. რა ეწოდება რუკას რომლის მასშტაბია 1: 10 000?
ა. წვრილმასშტაბიანი
ბ. მსხვილმასშტაბიანი
გ. საშუალომასშტაბიანი
დ.ტოპოგრაფიული

4.რომელი არ არის გეოგრაფიული გარსი?
ა.ტროპოსფერო ბ.ლითოსფერო. გ.ჰიდროსფერო დ. ატმოსფერო?
5. რას რას ნიშნავს ტერმინი არიდული?
ა.ტენიანს ბ, მშრალს გ. ცხელს დ. ზომიერად მშრალს

6. რომელია საზოგადიებრივი გეოგრაფიის შემსწავლელი დისციპლინა?
ა.გეოლოგია ბ. ქვეყანათმცოდნეობა გ. მოსახლეობის გეოგრაფია
დ.ლანდშაფტმცოდნეობა
7. რომელი ბუნებრივი ზონისთვის არის დამახასიათებელი მცენარეების ძირითადი სახეობები :- მღიერები და ხავსები.?
ა. ტყეტუნდრაში ბ. ტაიგაში გ. ტყესტეპში დ.ტუნდრაში

8.რომელი ბუნებრივი ზონა არ გვხვდება ზომიერ კლიმატურ სარტყელში?
ა. სავანები ბ. ტაიგა გ. ტყესტეპი დ. სიმაღლებრივი სარტყლები

9. რომელია მსოფლიოში ყველაზე დიდი ნახევარკუნძული?
ა. კალიმანტანი ბ.გრენლანდია გ.არაბეთის დ. ლაბრადორის

10. რამდენი ძირითადი კლიმატური სარტყელია დედამიწაზე?
ა. .5       ბ.6        გ.7        დ.13

სწორი პასუხები:

1    –  გ           2 –      გ       3  –ბ            4    –   ა

5–    ბ            6   –გ            7–დ             8  – ა

9  –გ             10–გ

ტესტები გეოგრაფიაში(მე-7-ე კლასი), ვარიანტი I

(ვარიანტი პირველი)
მოსწავლე-
ინსტრუქცია
(თითოეულ კითხვაზე მოცემულია ოთხი პასუხი, მათგან მხოლოდ ერთია სწორი. ტესტში უნდა აირჩიო ერთი მათგანი და საკონტროლო ფურცელზე გადაიტანო სწორი პასუხის შესაბამისი ციფრი და ასო. თითოეული დავალება ფასდება 1 ქულით)

1 რა ეწოდება კლიმატურ რუკას?
ა. ზოგადგეოგრაფიული. ბ.თემატური გ. საველე დ.სასწავლო

2 . რომელი ნიშანი არ არის დამახასიათებელი მერიდიანისათვის ?
ა. ყველა მერიდიანი იკრიბება დადამიწის მაგნიტურ პოლუსებთან
.ბ. ყველა მერიდიანის სიგრძე ერთმანეთის ტოლია
გ. ყველა მერიდიანის ერთგრადუსიანი რკალის სიგრძე ტოლია
დ.ყველა მერიდიანი ეკვატორს მერთი კუთხით გადაკვეთს.

3. რა ეწოდება რუკას რომლის მასშტაბია 1: 1000000 თან?
ა.წვრილმასშტაბიანი ბ.მსხვილმასშტაბიანი გ. საშუალომასშტაბიანი
დ. ტოპოგრაფიული?
4 . რომელი არ არის გეოგრაფიული გარსისთვის დამახასიათებელი კანონზომიერება?
ა.ზონალურობა ბ. ნივთიერებათა ცვლა გ.ნალექების ცვლა
დ. მთლიანობა
5. სემიარიდული ჰავა ნიშნავს:
ა. ნახევრადტენიანს ბ.ნახევრადმშრალს გ.ტენიანს დ. მშრალს
6. რა არის ურბანიზაცია ?
ა. ქალაქების გამრავლება რეგიონში        ბ.სოფლის მოსახლეობის   ზრდა
გ. ქალაქის განაშენიანება                           დ. ქალაქის მოსახლეობისა და ქალაქის ზრდა.
7. რომელი ბუნებრივი ზონა არ გვხვდება სუბარქტიკულ სარტყელში:
ა.ტუნდრა ბ. ტაიგა დ. ტყე-ტუნდრა

8 .რომელი ბუნებრივი ზონა არ გვხვდება ზომიერ კლიმატურ სარტყელში?
ა.ტაიგა ბ. სავანები გ.შერეული ტყეები დ. სტეპები

9. რომელია საზოგადოებრივ-საბუნებისმეტყველო გეოგრაფიის შემსწავლელი ციპლინა? ა, პოლიტიკური გეოგრაფია
ბ, მოსახლეობის გეოგრაფია გ. ეკონომიკური გეოგრაფია
დ, რეგიონული გეოგრაფია

10 .რომელია მსოფლიოში ყველაზე დიდი დაბლობი:
ა. მისისიპის ბ ორინოკოს გ. მესოპოტამიის დ. ამაზონის

 

სწორი პასუხები:

1–ბ     2–დ    3–გ   4–გ   5–ბ

6–დ   7–ბ    8–ბ    9–დ      10–დ

ტესტები გეოგრაფიაში(მე-11-ე კლასი), ვარიანტი II

მოსწავლე–
კლასი:

ინსტუქცია:
თოთოეულ კითხვაზე მოცემულია 3 ან 4 სავარაუდო პასუხი. მათგან მხოლოდ ერთია სწორი.თითოეული დავალება ერთი ქულით ფასდება:

1.რომელი არ არის საბუნებისმეტყველო-საზოგადოებრივი გეოგრაფიის
დისციპლინა?
ა.სოციალური გეოგრაფია
ბ.რეგიონული გეოგრაფია
გ.ქვეყნების გეოგრაფია
დ.ოკეანეების გეოგრაფია

2.ამოწურვად აღდგენად რესურსს განეკუთვნება:
ა.მტკნარი წყალი ბ. ნიადაგი გ. რკინის მადანი დ. მზის ენერგია

3. ახალ ინდუსტრიულ ქვეყნებს მიეკუთვნება:
ა. მალაიზია ბ. იაპონია გ. უკრაინა დ. ჩინეთი

4. ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა არის მოსახლეობა :
ა. რომელსაც აქვს მუშაობის სურვილი და უნარი
ბ. ვინც აქტიურად ჩართულია სამეურნეო საქმიანობაში
გ. ბიზნეს სექტორში დასაქმებულები

5. სეცესია არის :
ა. ნაციონალიზმი
ბ. სეპარატიზმის აგრესიული ფორმა
გ. სეპარატიზმის ფორმა, რომლის მოთხოვნაა სრული გამოყოფა.

6. რომელი რეგიონისთვის არის დამახასიათებელი დეპოპულაცია?
ა. რუსეთის ევროპული ნაწილისთვის
ბ. ახლო აღმოსავლეთისთვის
გ. ლათინური ამერიკისთვის

7. რა არის ექსპანსია?
ა.აგრესია, მძიმე სახელმწიფო დანაშაული.
ბ. საერთაშორისო სისტემა
გ. სახელმწიფო ტერიტორიის გაფართოება და გავლენის სფეროს გავრცელება სხვა ქვეყნებსა და ხალხებზე.

8.ევროკავშირის ძირითად დოკუმენტს (რომელშიაც განსაზღვრულია წევრ სახელმწიფოთა სამართლებრივი ,პოლიტიკური, ეკონომიკური და სხვა ვალდებულებები)
ა.მაასტრიხტის შეთანხმება
ბ.რომის შეთანხმება
გ.ამსტერდამის შეთანხმება
დ. მიერთების შეთანხმება

9.ევროკავშირის დევიზია
ა.ძალა ერთობაშია
ბ.ერთიანი ევროპა
გ,ძლიერი ევროპის ერთიანობა
დ. ერთიანობა მრავალფეროვნებაში

10. ევროკავშირის ჰიმნი-ბეთჰოვენის მე9 სიმფონიიდან სრულდება
ა. გერმანულ ენაზე
ბ. ინგლისურ ენაზე
გ, ლათინურ ენაზე
დ. სრულდება ტექსტის გარეშე

11. ჩამოთვლილთაგან რომელი არაა გაეროს მთავარი ორგანო?
ა. გენერალური ასამბლეა
ბ. უშიშროების საბჭო
გ. საერთაშორისო სასამართლო
დ. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო

12. გაეროს დამფუძნებელ სახელმწიფოთა რაოდენობა იყო:
ა.51 ბ. 49 გ. 50 დ.192

13. რომელი რეგიონის ორგანიზაციას წარმოადგენს „ასეანი“
ა. სამხ, აღმოსავლეთ აზიის სახელმწიფო
ბ. სამხ. დას. აზიის სახელმწიფო
გ. არაბული ქვეყნები

14. ნატოს ორგანიზაცია შეიქმნა ბრიუსელში
ა.1949 წ. ბ.194 5 წ. გ.1955 წ. დ. 1991 წ
15. რომელია მაღალი ურბანიზაციისა და მოსახლეობის დაბალი სიმჭიდროვის ქვეყნების წყვილი?
ა. ჩინეთი და იაპონია
ბ. კანადა და ავსტრალია
გ. აშშ და ნიდერლანდები

მე11 კლასის ტესტების პასუხები:

 

 ვარიანტი მე-2

   1-ა         2-გ        3-ა

   4-ა         5-გ        6-ა 

   7-გ         8-დ       9-დ    

  10-დ       11-გ     12-ა 

  13-ა        14-ა      15-ბ

ტესტები გეოგრაფიაში(მე-11-ე კლასი), ვარიანტი I

მოსწავლე–
კლასი—

ინსტუქცია:
თოთოეულ კითხვაზე მოცემულია 3 ან 4 სავარაუდო პასუხი. მათგან მხოლოდ ერთია სწორი.თითოეული დავალება ერთი ქულით ფასდება:

1. საზოგადოებრივი გეოგრაფიის დისციპლინას არ მიეკუთვნება:
ა. ლანდშაფტმცოდნეობა
ბ. მოსახლეობის გეოგრაფია
გ. სოციალური გეოგრაფია
დ. პოლიტიკური გეოგრაფია

2. ჩამოთვლილი ტერმინებიდან რომელი შეესაბამება „ბუნებრივ გარემოს“
ა.ბუნებრივი გარემოს ის ელემენტები, რომელიც მოქმედებს ადამიანსა და მის სამეურნეო საქმიანობაზე
ბ. ბუნებისა და გარემოს ურთიერთდამოკიდებულება რომელშიც იგულისხმება ბუნებრივი პირობებისა და რესურსების რაციონალური გამოყენება.
გ. ბუნებრივი ან უმნიშვნელოდ გარდაქმნილი აბიოტური და ბიოტური კომპონენტების ერთობლიობა.

3. რომელი ტერმინი ასახავს გაუდაბურებას.?
ა. ნახევარუდაბნოს ფართობის ზრდა.
ბ. ადამიანის მიერ საცხოვრებელი გარემოს მიტოვება
გ. არქტიკული უდაბნოების ზრდა

4. რომელია სათბობ-ენერგეტიკული რესურსი?
ა.ტორფი ბ.დიზელი გ. ტუფი დ. გრაფიტი,

5. ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან რომელი მიეკუთვნება აზიის კონტინენტს?
ა. ინდოეთი ბ. ლიბერია გ. ურუგვაი დ. ალჟირი

6. რომელი რეგიონისთვის არის დამახასიათებელი უარყოფითი ბუნებრივი მატება?
ა. ჩრდ.აფრიკა ბ. სამხრ.დას.აზია გ. ავსტრალია გ. აღმ. ევროპა

7. ჩამოთვლილთაგან რომელი ქვეყანა ხასიათდება ერთ სულ მოსახლეზე მაღალი ეშპ-ით.
ა. ინდოეთი ბ. ნიგერია გ. ჩინეთი დ. კუვეიტი

8. ჩამოთვლილთაგან მმართველობის ფორმის მიხედვით რომელი სახელმწიფო წარმოადგენს მონარქიას?
ა. ირლანდია ბ. იტალია გ. საფრანგეთი დ. შვედეთი

9. ჩამოთვლილთაგან რომელ ქვეყანაში ჭარბობს სქესობრივ-ასაკობრივ სტრუქტურაში ბავშვების ხვედრითი წილი?
ა. ისრაელი ბ. ბანგლა-დეში გ. ავსტრალია დ. კანადა

10. რა არის ექსპანსია?
ა. აგრესია, მძიმე სახელმწიფო დანაშაული
ბ. საერთაშორისო სისტემა
გ. სახელმწიფო ტერიტორიის გაფართოება და გავლენის სფეროს გავრცელება სხვა ქვეყნებსა და ხალხებზე.

11. ტერიტორიული მოწყობის მიხედვით რომელი სახელმწიფო არ არის ფედერაციული?
ა. გერმანია ბ. შვეიცარია გ. კანადა. დ. შვედეთი

12. რომელი ქვეყნები არ არიან ევროკავშირში გაერთიანებული?
ა. ავსტრია, შვედეთი, ფინეთი
ბ. შვეიცარია, ნორვეგია, ისლანდია
გ. საფრანგეთი, ნიდერლანდები, ლუქსემბურგი

13. რამდენჯერ მოხდა „ნატოს გაფართოება?
ა. 6-ჯერ ბ. 5-ჯერ გ. 7-ჯერ

14. ევროკავშირის ძირითად დოკუმენტს, რომელშიც განსაზღვრულია წევრ სახელმწიფოთა სამართლებრივი ,პოლიტიკური, ეკონომიკური და სხვა ვალდებულებები ეწოდება:
ა. მაასტრიხტის შეთანხმება
ბ. რომის შეთანხმება
გ. ამსტერდამის შეთანხმება
დ. მიერთების შეთანხმება

15. ჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის გაეროს ოფიციალური ენები?
ა. არაბული, ესპანური, ინგლისური
ბ. რუსული, ფრანგული, გერმანული
გ. ჩინური, არაბული, ინგლისური

ვარიანტი 1-ლი

 

     1 -ა        2-გ        3-ბ     

     4-ა         5-ა         6-გ   

     7-დ       8-დ       9-ბ

   10-დ      11-დ      12 -ბ 

   13 -ა        14 -დ    15-ბ

ტესტები გეოგრაფიაში– აფრიკა(ვარიანტი II)

მოსწავლე––––––––––––––––––– კლასი––––––––––––––––

თითოეულ კითხვაზე მოცემულია ოთხი ან სამი სავარაუდო პასუხი. მათგან მხოლოდ ერთია სწორი. შეარჩიეთ და შემოხაზეთ სწორი პასუხი. თითოეული დავალება 1 ქულით ფასდება .

1)კონტინენტებიდან აფრიკასთან ყველაზე ახლოს მდებარეობს ;

ა.)აზია ბ)ევროპა გ)ანტარქტიდა

2) მაგმური წარმოშობის სასარგებლო წიაღისეული აფრიკაში ძირითადად თავმოყრილია კონტინენტის:

ა) ჩრდილო და დასავლეთ ნაწილში ბ) დას.და სამხრეთ ნაწილში გ) სამხრეთ და აღმ, ნაწილში დ) აღმ და ჩრდილოეთ ნაწილში

3)ივლისის თვეში აფრიკაში ჰაერის ყველაზე მაღალი ტემპერატურა შეინიშნება:

ა)ჩრდ. ტრიპოკის რაიონში ბ) ეკვატორის რაიონში გ) სამხრეთ ტროპიკის რაიონში

4) მდინარე კონგოს სათავე აწყება:

ა) მდინარე ლუალაბაზე ბ) მდ.კაგერაზე გ) ტბა ნიასაზე დ) ტბა ტანგანიკაზე

5)აფრიკის ყველაზე წყალუხვი მდინარეა:

ა) ნილოსი ბ) ნიგარი გ) ზამბეზი დ) კონგო

6) აფრიკის მოსახლეობის გარდამავალ რასებს მიეკუთვნებიან:

ა) მონგოლოიდები და ევროპეიდები ბ) ბუშმენები და ჰოტენტოტები გ) ნეგროიდები და მალაგაშიელაბი დ)ნეგროიდები და ევროპეიდები.

7)აფრიკის გათავისუფლების წლად მიჩნეულია :

ა) 1950წ ბ) 1952წ გმე15–ე საუკუნე დ) 1960 წ

8) აფრიკის ქვეყნებიდან რომელი ქვეყანა მიეკუთვნება მსოფლიო განვითარებულ მდიდარ სახელმწიფოთა რიცხვს :

ა) სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა ბ) ეგვიფტე გ) ეთიოპია დ) მაროკო

9) აფრიკის სახელმწიფოების უმრავლესობის მეურნეობის მთავარი დარგი არის :

ა) ინტენსიური სოფლის მეურნეობა ბ) ექსტენსიური სოფლის მეურნეობა გ) სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობა დ) წარმოება

10)კუსტარული მეურნება ნიშნავს :

ა)დამუშავებით მეურნეობას ბ) მოპოვებით მეურნეობას გ) ფაბრიკულ მეურნეობას დ) არაფაბრიკულ მეურნეობას

11) აფრიკის ქვეყნებიდან ისლამის რელიგიას ძირითადად მისდევენ :

ა) ჩრდ. აფრიკის მცხოვრებნი ბ) ცენტრალური აფრიკის მცხოვრებნი გ) აღმ. აფრიკის მცხოვრებნი დ) სამხრეთ აფრიკის მცხოვრებნი

12) კანის ღია ფერით ნეგროიდთა შორის გამოირჩევიან :

ა) ნილოტები ბ) ბუშმენები გ) პიგმეები

სწორი პასუხები:

1–ა   2–გ   3–ა    4–ა    5–დ    6–ბ

7–დ   8–ა    9–ბ    10– დ   11–ა    12– გ

ტესტები გეოგრაფიაში – აფრიკა(ვარიანტი I)

მოსწავლე–––––––––––––––––––––––––– კლასი––––––––––––––––

თითოეულ კითხვაზე მოცემულია ოთხი ან სამი სავარაუდო პასუხი. მათგან მხოლოდ ერთია სწორი. შეარჩიე და შემოხაზე სწორი პასუხი. თითოეული დავალება 1 ქულით ფასდება

1) დევიდ ლევინგსტონი იკვლევდა აფრიკის :
ა) ჩრდ. სანაპიროს ბ) სამხ. და ცენტრალურ აფრიკას გ) დას,და ცენტრალურ აფრიკას დ) მდ. ზამბეზის აუზს და აღმ. აფრიკას

2) აფრიკა აზიისგან გამოყოფილია :

ა) მაგელანის სრუტით ბ) ბაბ–ელ–მანდების სრუტით გ) გიბრალტარის სრუტით დ) მოზამბიკის სრუტით

3) ნაოჭა ოლქები აფრიკას აესაზღვრება :
ა) ჩრდილოეთით ბ) ჩრდილოეთით და აღმოსავლეთით გ) ჩრდილოეთით და სამხრეთით დ) სამხრეთით და აღმოსავლეთით

4) მდ. ნილოსის სათავე დ ითვლება :

ა )მდ.ცისფერი ნილოსის სათავე ბ) ტბა ვიქტორია გ) ტბა ტანგანიკა დ) მდ. კაგერას სათავე

5) მდ. კონგო არის :

ა) მდინარე რომელშიც ჩაედინება ზამბეზი ბ)ყველაზე წყალუხვი მდინარე კონტინენტზე

გ)კონტინენტის ყველაზე გრძელი მდინარე დ)ინდოეთის აუზის მდინარე

6)აფრიკაში ნალექების დიდი რაოდენობა აღინიშნება:

ა )ეკვატორის გასწვრივ ბ )სამხრ.ტროპიკის გასწვრივ გ)ოკეანის სანაპიროს გასწვრივ

7)ნოტიო ეკვატორული ტყეების მცენარეულ სიმდიდრესა და მრავალფეროვნებას განსაზღვრავს:

ა) ხელსაყრელი კლიმატი ბ). ნაყოფიერი ნიადაგები გ.) მეჩხერი მდინარეული ქსელი დ. )ტერიტორიის ვაკე რელიეფი

8)აფრიკის ფლორის ენდემურობით გამოირჩევა: ა) .კუნძული მადაგასკარი ბ).სავანები გ.) კ. სოკოტრა დ.)აფრიკის სამხრეთი

9)ცენტრალური აფრიკის ყველაზე სპეციფიურ სტიქიურ უბედურებად ითვლება:

ა)გვალვები ბ) წყალდიდობები გ) ქვიშის ქარბუქი დ )კალიების შემოსევა

10) აფრიკის კონტინენტი:

ა) ურბანიზებულია ბ) ნაკლებ ურბანიზებულია გ)ყველაზე ნაკლებად ურბანიზებულია დ) ურბანიზებულია მხოლოდ ჩრდილოეთით.

11)აფრიკის მოსახლეობის ძირითადი რასებია :

ა) ნეგროიდულ, მალაგასიული ბ) მონგოლოიდული, ნეგროიდული და ბუშმენური გ) ნეგროიდული , ჰოტენტოტების, და ბუშმენების გ) ნეგროიდული და ევროპეიდული

12) ეთნიკური თვალსაზრისით აფრიკა შეიძლება დაიყოს ჯგუფებად:ა) არაბული აფრიკა და ტრუპიკული აფრიკა ბ.) ტროპიკული აფრიკა და ნიგერიული აფრიკა გ).ტროპიკულ;ი აფრიკა ნილოს –კონგოს აფრიკა

13) რელიგიური თვალსაზრისით აფრიკაში ცხოვრობენ ძირითადად შემდეგი რელიგიის ადამიანები:

ა) ქრისტიანები და აფრიკული წარმართული რელიგიის წარმომადგენლები ბ) წარმართული და ქრისტიანული რელიგიის მიმდევრები გ) ქრისტიანები და მუსულმანები

14)აფრიკის სახელმწიფთა შორის კოლონია არასოდეს არ ყოფილა:

ა)ალჟირი და ეგვიპტე ბ)ეგვიფტე და ლიბერია გ)ლიბერია და ეთიოპია დ)ეთიოპია და ლიბია

სწორი პასუხები: 

1–ბ      2–ბ    3–გ   4–დ   5–ბ    6–ა

7–ა   8–ა     9–დ   10–გ   11 –გ

12–ა       13–გ       14–გ