პრეზენტაციები

რუსეთი

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR1SpNWLPbyfmGIRBiEdOCtqEC7R8tWxpXNMbPl2RD16dIr9Qd1SAynPq4LACHNhrA4pWI_CyMpwbOg/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

საფრანგეთი

გერმანია

ავსტრია

იაპონია

იტალია

აშშ

დიდი ბრიტანეთი

იტალია

მოსახლეობის გეოგრაფია 2

დედამიწა ჩვენი პლანეტა

მზის სისტემა

ლითოსფერო

ლითოსფეროს სტიქიური მოვლენები

ატმოსფერული მოვლენები, ქარები


საფრანგეთი


საეთაშორისო პროცესების გეოგრაფია

ტერიტორიული კონფლიქტები

ეკოლოგიური კონფლიქტები

ბუნებრივ–რესურსული კონფლიქტები

მსოფლიოს  კოლონიზაცია

ქვეყნების ტიპოლოგია

სასარგებლო წიაღისეული

მეურნეობის დარგობრივი სტრუქტურა

ტოლერანტობა მრავალეთნიკურ საქართველოში(საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური ჯგუფები)

ავარები(ლეკები)

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRmbwrrwlXDpbvD5E8WbyWbso_5k8VOqnQDYicruJp_XmOGPRlN4VZSsks9EJjO-OYeA90nnu-vcHrA/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

ჩინელები საქართველოში

ეს  პრეზენტაციები  იხილეთ ჩამოთვლილ პოსტებში.

1.მსოფლიოს რელიგიები

2.მსოფლიოს რასები

3.ეროვნული რელიგიები,მდგრადი განვითარება,

აშშ

ავსტრალია

იტალია

პრაქტიკული დავალებები და ამოცანები თემაზე “მოსახლეობის გეოგრაფია”

Posted on 06/11/2018, in ეს საინტერესოა. Bookmark the permalink. Leave a comment.

დააკომენტარეთ:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: