ჩემი სადამრიგებლო კლასი

ჩემი სადამრიგებლო კლასი

მე-12/5 კლასი.ნახეთ როგორები იყვნენ.

 

https://www.dropbox.com/s/kyayubf17wqueju/prom%20bolo%20versia.mp4?dl=0 prom bolo versia.mp4 Shared with Dropbox dropbox.com

 

 

2015 წელი

10866635_894272810604009_647616222_nDSC03353
2012 წელი.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ეკსკურსია რაბათის ციხეზე

66170_444031702315081_1642356729_n (1)76535_444029182315333_1252904907_n402590_444029522315299_514858250_n (1) 

401238_187614188009540_1355443191_n ჩემი სადამრიგებლო კლასის მოსწავლეებსა და მშობლებს ვთხოვ, მომაწოდონ ჩემს მიერ მითითებული  ინფორმაცია.

მე7/5 კლასის დამრიგებლის ანგარიში

 სასწავლო წელი

 დამრიგებელი: ნინო მთიულიშვილი

დამრიგებლის  ვალდებულებები   და კლასთან ჩატარებული ღონისძიებების

თემები

 

დამრიგებლის  კლასთან შეხვედრის

თემები

დამრიგებლის მშობლებთან შეხვედრების

 თემები

მშობლის ინდივიდუალური შეხვედრა დამრიგებელთან

სასწავლო წლის დასაწყისშივე მოსწავლის და მშობლის ინფორმირება მოსწავლის მიერ  გაკვეთილების გაცდენის შემთხვევაში მოსალოდნელი სავარაუდო შედეგების შესახეb

22.09.2012

კლასი გაეცნო სკოლის შინაგანაწესს მოსწავლეებმა მოახდინეს თვითპრეზენტაციები. კლასში ჩატარდა თვითმმართველობის არჩევნები.

23.09 2012ჩატარდა კრება მშობელთა გაცნობის მიზნით, არჩეულ იქნა მშობელთა კომიტეტი.

 

დამრიგებელი პერიოდულად ეკითხება საგანის მასწავლებელებს სადამრიგებლო კლასის მოსწავლეების აკადემიური მოსწრების, პიროვნული პრობლემებისა თუ ზოგადი წარმატებების შესახებ და  აცნობს კლასს მიღებულ ინფორმაციას რეაგირებისთვის.

პერიოდულად“საკლასო საათის“ფარგლებში დამრიგებელი აცნობდა კლასს მასწავლებლების მიერ წარმოჩენილი პრობლემებს .( ამ თემაზე „საკლასო საათი“ჩატარდა 15.10, 28.10;11.10;25

25 .11.2012;   20.03 2013; 5 05 2013 – მშობლები გაეცვნენ მიმდინარე აკადემიურ შედეგებს.

 

2 02 2013  26 06 2013 –მშობლები გაეცვნენ მიმდინარე სემესტრის აკადემიურ შედეგებს.

 

ყველა მოსწავლის მშობელთან სხვადასხვა თემაზე ხდებოდა შეხვედრები.

თვალს ადევნებს მოსწავლიეების სუსტ და ძლიერ მხარეებს, მათ  წარმატბებს როგორც აკადემიური, ისე სოციალური ურთიერთობების თვალსაზრსით, მონაწილეობას წრეებში, სპორტულ შეჯიბრებებსა თუ სხვა სახის ღონისძიებებში.

ოლიმპიადაში გამარჯვებული მოსწავლეების წარმატებები კლასმა გულთბილად აღნიშნა.

წარმოვადგინეთ ქართული ხალხური სიმჭერის ანსამბლში გამარჯვებულთა სიგელები და წარმატებები.ასევე სხვადასხვა კონკურსში მონაწილეები.

 

მშობლებს მიეწოდებოდა ინფორმაცია ბავშვის მოსწრებებისა დისციპლინის შესახებ .

 ყურადღებას  აქცევს მოსწავლის თანამშრომლობის უნარის განვითარებას რათა ხელი შეუწყოს  კლასში თანამშრომლობითი გარემოს შექმნას.  ამ მიზნით ტარდება სხვადასხვა სახის ღონისძიებები.

24 09 201 – მოსწავლეებმ ა წარმოადგინეს სამოქმედო პროგრამა , ღონისძიებების გეგმა.

  29 09 2013 ჩატარდა სასწავლო შემეცნებითი  ექსკურსია რაბათის ციხეზე..

25 .12.12 დაიგეგმა საახალწლო ღონისძიება

ავღნიშნეთ რამდენიმე მოსწავლეების დაბადების დღეები.

 ჩატარდა შეხვედრა საორგანიზაციო საკითხებთან დაკავშირებით.

 

ექსკურსიძე წამოვიდა 23 მშობელი

სასწავლო პროცესის მსვლელობისას, მოსწავლის გათავისუფლების შემთხვევაში    (შეუძლოდ ყოფნა ან სხვა რამ), დამრიგებელი მშობელთან  ამოწმებს მიღებულ ინფორმაციას. თუ მოსწავლე სკოლას აცდენს ვალდებულია გაიგოს გაცდენის მიზეზი

 

 

 

სისტემატიურად ეცნობებოდა მშობლებს.

 

დამრიგებელი ყოველდღიურად ამოწმებს მოსწავლეთა გაკვეთილებზე    დასწრებას, კვირის ბოლოს კი მოახდენს გაცდენების დაჯამებას და  ასახვას საკლასო ჟურნალში.

არასაპატიო გაცდენის ( შატალოზე) წასვლის გამო საყვედური გამოეცხადა 6 მოსწავლეს.

შედგა ინდივიდუალური შეხვედრები შატალოზე წასულ მოსწავლეების მშობლებთან

ჩატარდა კლასის კრება.

სადამრიგებლო საათის ჩატარება თვეში მინიმუმ 4-ჯერ

 სადამრიგებლო საუბრები როგორც კლასში/სკოლაში, ისე სკოლის გარეთაც. მაგ., ექსკურსიაზე,ღონისძიებაზე.

 

დამრიგებლის საათი ჩატარდა–22.09;15.10; 28.10; 11.11; 25;11;8.12;15/12;7./03;22/03;

15/04;30/04; 5.05;.15/05;29/05 4./6; 20/06;

 

 

მკაცრი კონტროლი დააწესოს საკლასო ოთახში  და სკოლაში განთავსებული ინვენტარის მოვლა-პატრონობაზე, საკლასო  ჟურნალის წარმოებაზე.

ინვენტარის დაზიანების გამო საყვედური გამოეცხადათ მიოსწავლეებს .

გაფორმდა გაფრთხილების ოქმი რეაგირებისთვის

შედგა ინდივიდუალური შეხვედრები მშობლებთან

იზრუნოს კლასის პორტფოლიოზე (თითოეული მოსწავლის პირადი საქმე, დახასიათება, აკადემიური მოსწრება, უნარ-ჩვევებისა და ყოფაქცევის დაფიქსირება);

გაფორმებული და შედგენილია მოსწავლეთა პირადი საქმეები–არასრულად.

(დასამთავრებელია)

 

 

შინაგანაწესის დამრღვევ მოსწავლეს გაფრთხილების მიცემისას ჩამოართვას ახსნა-განმარტება წერილობით, ხელმოწერით დამოწმებული;

მოსწავლეებს ჩამოერთვათ ახსნა –განმარტებითი განცხადებები

 

მშობლები რიაგირებისთვის გაეცვნენ ახსნა განმარტებით განცხადებებს და დააფიქსირეს თავიანთი პოზიცია.

დამრიგებელი ვალდებულია მინიმუმ თვეში ერთი დღე, ადმინისტარციასთან შეთანხმებით, გამოყოს მშობლებთან  შეხვედრებისათვის დღეები . ინდივიდუალური შეხვედრები დანიშნოს საჭიროებისამებრ.

 

 

სულ  მშობელთა კრება ჩატარდა 5–ჯერ.

 

   სადამრიგებლო კლასიდან მოსწავლის სხვა სკოლაში გადასვლის შემთხვევაში, დამრიგებელი ვალდებულია მიმღები სკოლისათვის მოამზადოს ამ მოსწავლის აკადემიური მოსწრებისა და გაკვეთილებზე დასწრების შესახებ შესაბამისი ინფორმაცია

 

მოხდა გასაუბრება მარიამ ტუხაშვილის მშობელთან სკოლიდან გადაყვანის თაობაზე . მომზადდა და გადაეცა საბუთები სკოლიდან  გადასაქვანად .

 

აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის  ქალაქ თბილისის #42 საჯარო სკოლა

 

8/5 კლასის დამრიგებლის მშობლებთან პირველი საინფორმაციო შეხვედრის ანგარიში

შეხვედრის თარიღი 20.09.1

შეხვედრის ოთახი-404

ხანგრძლივობა: 18:00-19:

კლასის მოსწავლეთა რაოდენობა:  30

დამსწრე მშობელთარაოდენობა: 25

კლასის დამრიგებელი: ნინო მთიულიშვილი

აქტუალური საკითხების მოკლე ჩამონათვალი

საკითხის  წარმოჩენა

მშობელთა გამოხმაურებები, წინადადებები

დრო

შეხვედრის მიზანი:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ზოგადი ინფორმაცია სკოლის შესახებ , მოღწევები სპეციფიურობა

მშობელთა ინფორმირებისა და ხარისხიანი კომუნიკაციის გზით თანამშრომლობისა და სკოლის ცხოვრებაში ჩართულობის ხარისხის გაზრდა,მათი თანამოაზრეთა და პარტნიორებად ჩამოყალიბება.

 

 

კლასის დამრიგებლის მიერ დასმული კითხვებზე ინფორმაციის მიწოდება:  რა ვიცით სკოლის პროფილის, სპეციფიკის და მისიის შესახებ, რა წარმატებები აქვს სკოლას

ზოგადად და გასულ სასწავლო წელს , როგორია საატესტატო გამოცდების შედეგები და როგორ გამოიყურება რეიტინგული შედეგები საგნების მიხედვით. ( წარმოდგენილი იყო სტატისტიკური მონაცემები)

 

 

 მშობლები ინფორმირებულები იყვნენ  ფიზიკოსთა ნაკრების საერთაშორისო ოლიმპიადის წარმატებების, წლის პედაგოგების დასახელების და განათლების სამინისტროს მიერ სკოლის გრანტით დაჯილდოების შესახებ.ინფორმაციის წყაროდ დასახელდა სკოლის საინფორმაციო ვებ გვერდი.

გამოითქვა მოსაზრება, რომ სწორედ ამ მოცემულობის გამო გადაწყვიტეს მშობლებმა ბავშვების 42–ე სკოლაში მოყვანა.

 

5

 

სასწავლო პოგრამები.  გაძლიერებული სწავლება ფიზიკა– მათემატიკაში;

3 წლიანი რეიტინგული სისტემით, მოსწავლის მომდევნო საფეხურზე გადასვლის შესახებ.  მათემატიკის საგნებში;

 

წარმოდგენილი იყო რეიტინგის კომპონენტების პროცენტული განაწილება და კომპონენტები. მე –3 საფეხურზე მიღება.

მშობლებმა გამოთქვეს სურვილი, რომ სკოლის რეიტინგის მიღმა მოსწავლეთა დარჩენის პრევენციისათვის მათი აკადემიური შედეგების  შესახებ ინფორმაცია მუდმივად  ჰქონდეთ საგნის მასწავლებლებისგან, განსაკუთრებით სწავლის გაუარესების შემთხვევაში. მოითხოვეს კრებებზე ყველა მასწავლებელთან შეხვედრა.  

7 წ

.

სწავლა– სწავლების პროცესი– მისწავლეთა და მშობელთა უფლებები;

რეპეტიტორების პრობლემა’

საგაკვეთილოპროცესისშეუვალობა ყოველიდისციპლინურიგადაცდენების ფაქტისდაფიქსირების ფინური მოდელი.

  მატერიალურტექნიკურბაზაზე  პასუხისმგებლობის აღება მოსწავლეების მხრიდან;

წინასწარი გამოკითხვა, სხვადასხვა საგნის დისციპლინებში მომზადების მიზეზების შესახებ.

მოსწავლის დამატებითი მეცადინეობის შემთხვევაში საგნის დასახელება სტიკერებზე. სახელი და გვარის დაფიქსირების გარეშე.

 

 

 გაიმართა მოკლე დისკუსია. მშობლებმა გამოთქვეს მოსაზრება და მოითხოვეს მატერიალური რესურსის დაზიანების შემთხვევეში დაუყოვნენლივ მოხდეს დამზიანებელის გამოვლენა.

 დასახელდა მომზადების            შემთხვევები:    სტიკერი :  

-ფიზიკა – 3           მათემატიკა-4

ინგლისური-15      ქართული –

გეოგრაფია –  0  ბიოლოგია- 0

10

სიახლე ნიშნების დაუმრგავალებლად გამოყვანის შესახებ.

ინფორმაცია მიეწოდათ ეროვნული სასწავლო გეგმის საფუძველზე.

მშობლები გაგებით შეხვდნენ საკითხს და პოზიტიურად შეაფასეს გადაწყვეტილება

5

დისციპლინა, შინაგანაწესით სტატუსის შეჩერებაზე ცვლილება.

ინფორმირება , დისციპლინური აღრიცხვის ფურცლის დემონსტრირება, მშობლის და დამრიგებლის როლსა და ჩართულობაზე მსჯელობა.

მშობლების მოსაზრებით სკოლამ უნდა გაითვალისწინოს, რომ მოსწავლეებს შორიდან უწევთ მოსვლა და ტრანსპორტის პრობლემების გამ ზოგჯერ ხდება მოსწავლის დაგვიანება  მისგან დამოუკიდებებლი მიზეზების გამო ,და სთხოვს ადმინისტრაციას ცოტე უფრო ლოიალურ დამოკიდებულება საღნიშნულის გამო.

7

კლასის მუშაობის გასული წლის შედეგები

გასული წლის მოსწავლეთა პერსონალური აკადემიური შედეგების გადაცემა;  კლასის დამრიგებლის ანგარიში, დამრიგებლის

 

 

10

მონაცემთა ბაზის განახლება –

მშობელთა საკონტაქტო ინფორმაციების

შეგროვება.

მშობელთა საკონტაქტო ინფორმაციების მობილიზებ

10

სტანდარტზედა სერვისების არჩევანი, კონსულტაციები

გასული წელთან შედარებით სტანდარტზედა მეცადინეობის  არჩევანის სურათი მრავალფეროვანია და შემდეგნაირად განაწილდა: 

ლოგიკის საბაზო კურსი – არჩევანი;

ჟურნალისტიკა 

პროგრამირება – 

კონფლიქტები – 

 მშობლებმა მოითხოვეს უფრო ზუსტად და ვრცლად პროგრამები დაიდოს სკოლის ვებ გვერდზე და ფასილიტატორებმა გააკეთონ თითოეული პროგრამის პრეზენტაცია

 სტანდარტზედა არჩევანის გაკეთება

მშობლებმა გამოთქვეს სურვილი რომ სტანდარტზედა მომსახურების გაკვეთილები ჩატერდეს საგაკვეთილო დროის დაწყებამდე, ასევე მოითხოვეს , რომ გაკვეთილები ჩატარდეს რეგულარულად და მისი შედეგებზე მეტი  პასუხისმგებელობა აიღოს მასწავლებელმა.პრობლემების შესახებ ინფორმაცია დაუყოვნებლივ მიეწოდოს მშობელს.

10

ოლიმპიადა, დატურნირებბში მონაწილეობა

კლუბები, ივერიონი  და ა.შ. დამატებითი აქტივობები

მშობლებეს გადაეცათ ინფორმაცია დამამტებითი იმ აქტივობების შესახებ რომელში ჩაბმაც შეუჩლიათ მოსწავლეებს .

გამოიწვია დიდი მოწონება და გამოითქვა  მოსწავლეთი ჩართვის სურვილი.

2

სადამრიგებლო პროგრამის მიმართ მშობელთა მოლოდინები

პროგრამა, სამომავლო გეგმები,

მშობლებს შევთავაზე თანამშრომლობა: მომავალი წლის ღონისძიებების და აქტივობის შესახებ წარმოადგინონ წინადადებები, რომელსაც გავითვალისწინებ სადამრიგებლო პროგრამის შემუშავებაში.

 

გამოითქვა სკოლისა და დამრიგებლის მზაობა და სურვილი , რათა უფრო მნისვნელოვანი გახდეს მშობლის როლი სკოლის ცხოვრებაში რაც მათ გააქტიურებას და მეტ დაინტერესებას მოითხოვს.

გამოითქვა მოსაზრება, რომ შვილებთან მოლაპარაკების შედეგებსა და წინადადებებს მომაწვდიდნენ უახლოეს დღეებში.

მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე შედგება დამრიგებლის პროგრამა.

 

 მშობლებიც თვლიან,  რომ  მათი ჩართულობა სკოლის ცხოვრებაი პროდუქტიული იქნება საერთო საქმისთვის. გვთხოვენ გავითვალისწინოთ მრომ მუშაობენ და დროის დეფიციტის გამო პასიურობენ.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კრების შედეგები (მოკლედ)

ზოგადად კრება შედეგიანი იყო, რადგანაც მოხდა ინფორმაციის სურვილების და წინადადებების გაცვლა, დაისახა მომავლის ამოცანები.გამოითქვა ურთიერთთანამშომლობისადმი მზაობა.

 

 

 

  8/5 კლასი

მომსახურება

კლასიის სია

1

აბულაძე ნიკა

ლოგიკა

2

ბაბაჯანაშვილი ლევან

ლოგ.

3

ბენიძე ელისაბედ

ლოგ.

4

ბერიძე ლუკა

ლოგ.

5

გაბაშვილი ალექსანდრე

ლოგ.

6

გრიგორიანი  ანა

ლოგ.

7

დადალაური მარიამ

ჟურნალისტიკა

8

ელიზბარაშვილი ლუკა

კონფლიქტ

9

ვარამაშვილი ილია

ლოგ.

10

კაპანაძე მარიამ

ლოგიკა

11

კობიაშვილი ნიკოლოზ

ლოგიკა

12

კოპალიანი ნიკოლოზ

კონფლიქტები

13

კურტანიძე გიორგი

ლოგიკა

14

ლობჟანიძე რევაზ

ლოგ.

15

მაისურაძე მარიამ

ლოგ.

16

მაღლაკელიძე ბექა

ლოგ.

17

მაჭარაძე ირაკლი

ლოგ.

18

მელიშვილი სალომე

ლოგ.

19

ნონიაშვილი ლაშა

ლოგ.

20

ნოზაძე მიხეილ

ლოგ.

21

რამიშვილი ცოტნე

ლოგ.

22

სისაური მარიამ

კონფლიქტები

23

 მეშველაშვილი გიორგი

ლოგიკა

24

ღვინეფაძე სალომე

ლოგ.კომპ.

25

ციცქიშვილი გვანცა

კომპ.

26

ცუხიშვილი ბექა

ლოგ.

27

ჭიღლაძე ალექსანდრე

ლოგ.

28

ხარაიშვილი ოთარ

ლოგ

29

ხატიაშვილი ნინო

ჟურნალისტიკა

 30 

 ქავთარაძე დავით

ლოგიკა 

 

დამრიგებელი-ნინო მთიულიშვილი

 

 

 

 

 

 

 

 

:      irene_noselidze@yahoo.com,    i.macharadze@bk.ru,    irinaberidze2010@gmail.comirenescalvini@hotmail.comirinaarziani@gmail.com, iratsiklauri@gmail.comictmaya@caucasus.net, ibejashvili@mail.rushako@swisscapital.gemarinaqarselaze@mia.gov.ge, ninomtiulishvili@gmail.com, makabiibi@yahoo.comnino_koridze@yahoo.comnatonatoshengelia@yahoo.comjuna.jemali@gmail.com, jilda013@rambler.ru, saliko99@gmail.comyanasamk@mail.ru, sh.gagoshidze@mail.ruchunaaaina@yahoo.com, c.mouravidze@mail.ruotarinana@rambler.rupertenava@gmail.comlali-1975@mail.ru

  1. kai klasia ai jaaan

დააკომენტარეთ:

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: