პროექტები

 

კლიმატის ცვლილება და მდგრადი განვითარება

https://docs.google.com/document/d/1Zlas4tMqiMvQ4Rl2i8j1WQcCWLrfEsAEl5jP__1LFSI/edit

 

პროექტი- რელიეფის სტიქიური მოვლენები, შედეგები და თავიდან აცილების გზები

 

მოსწავლის ნამუშევარი

https://docs.google.com/presentation/d/1vqEzwioP38pKA3sJCe86_33NkqYW2SDcDdJTS5vADzw/edit#slide=id.p1

 

 

 

კითხვარი

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKDS5jDeRYZ7cHoadrTWdDvoglxNU4R3sl_oYGIF45JhlBcg/viewform?usp=sf_link

კვლევის ინდივიდუალური შეფასება

 

https://docs.google.com/document/d/15c2DkrXsbURgbXz8VQcjjIGLGhZ7UvnK3-tPWcwo2CA/edit?usp=sharing

 

ბუკლეტის შაბლონი 1

Your answer
%d bloggers like this: