ინტერნეტ გაზეთი—http://mastsavlebeli.ge/

სტატიები ინტერნეტ–გაზეთიდან:

კიოტოს ოქმი: ვინ გადაიხდის ეკონომიკის განვითარებისა და გარემოს დაბინძურებისთვის?

ტექნიკური კულტურების გეოგრაფია

თანამედროვე მსოფლიოს შვიდი საოცრება

როგორ გადაწყვიტეს ნაგვის პრობლემა შვეიცარიაში?

ბუნებრივი კატასტროფები

ნარჩენების მართვა და გარემოსდაცვითი სტრატეგიები

მდგრადი განვითარება

http://mastsavlebeli.ge/?p=19747&fbclid=IwAR0R5cFaB3MB1EcE8cwlMENJxjo62zZn_zdB1fvTGBKoUeHUSwem7NADi-g

ენერგიის ალტერნატიული წყაროები

მწვანე რევოლუცია

26 რეალური ადგილი დედამიწაზე, რომელიც ზღაპრულად გამოიყურება

15 არაამქვეყნიური ადგილი დედამიწაზე

გასაოცარი დასახლებები დედამიწაზე

განმავითარებელი შეფასებები   http://mastsavlebeli.ge/?p=1869

%d bloggers like this: